คอลเซ็นเตอร์: 02-831-6000
ติดต่อเรา: ทุกวัน 8:00 - 21:00 น.
   
0
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
My DirectToShop
 

เงื่อนไขการคืนสินค้า

นโยบายของเรา

เงื่อนไขการเปลี่ยน - เคลมสินค้า
1. ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฎิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น
2. ลูกค้าต้องแจ้งปัญหา การเคลม-ส่งคืนสินค้าทุกกรณี ที่ ฝ่ายบริการลูกค้า DirectToShop.com 02-831-6000 ก่อนทุกครั้ง
3. สินค้าที่มีปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์หรือการติดตั้งโดยโฮมโปร ให้แจ้งเปลี่ยน/คืนได้ โดยต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ก่อนทุกกรณี
4. DirectToshop.com จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน จะสอบถามช่องทางการเปลี่ยน-คืนที่ลูกค้าสะดวกกลับไปยังท่านพร้อมนัดส่งสินค้าใหม่ทันที
5. ไม่รับเปลี่ยน-คืน กรณีสินค้าที่ใช้งานแล้ว หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณท์
หมายเหตุ:ทาง DirectToshop.com ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้าประเภทต่อไปนี้
- กลุ่มสินค้าภาพและเสียง เช่น โทรทัศน์, เครื่องเสียง, เครื่องเล่น CD, DVD, Blu-ray เป็นต้น
- กลุ่มสินค้าไอที คอมพิวเตอร์ และอิเล็คทรอนิค เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป เป็นต้น
- กลุ่มสินค้าสั่งพิเศษ/ สั่งผลิต
- กลุ่มสินค้า Clearance ราคาพิเศษ
- สินค้าที่มีระยะเวลาจำกัดในการใช้งาน
- สินค้าอันมีเหตุจากสินค้าที่สั่งซื้อไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า
**การเปลี่ยน-เคลมสินค้านั้น ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งปัญหาภายใน 14 วัน หลังจากได้รับสินค้าหรือบริการ ถ้ามีสินค้าพร้อมส่งจะสามารถดำเนินการได้ภายใน 7-14 วัน หากไม่แล้วอาจจะมีแจ้งเปลี่ยนรุ่นใหม่หรือยกเลิกการซื้อ
"สินค้ามีการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตและผู้นำเข้าสินค้าชั้นนำของประเทศ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อที่จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและความพึงพอใจหลังการขายที่ดีเยี่ยม จากทางศูนย์บริการโดยตรง ในการเคลมสินค้าและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการหลังการขายของเรา"
เงื่อนไขการยกเลิกการซื้อขาย และการคืนสินค้า
เมื่อท่านได้รับสินค้าและ/หรือบริการเรียบร้อยแล้วพบปัญหา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทั้งนี้คำพิจารณาของ HP ถือเป็นที่สิ้นสุด
ลูกค้ามีสิทธิ์ยกเลิกการซื้อขายโดยมีหนังสือแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบผ่านทางอีเมล์ directtoshop@homepro.co.th ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ และให้ส่งคืนสินค้าพร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิงการซื้อให้แก่บริษัทฯในสภาพที่สมบูรณ์ ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
1.
สินค้านั้นจะต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย/บุบสลายจากการกระทำของลูกค้า
2.
สินค้าต้องแนบใบเสร็จรับเงิน/เอกสารยืนยันการชำระเงินจากธนาคารหรือEmail และเซลล์สลิป/ใบกำกับภาษี ที่อยู่ปลายทางจากทีเอ็นทีในซองพลาสติกบนกล่องพัสดุ (กรณีส่งโดย TNT )
3.
สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ตัดป้ายตราสินค้าหรือป้ายราคาออก และพร้อมกล่องบรรจุหรือหีบห่อในสภาพที่สมบูรณ์ ,ใบรับประกัน ,คู่มือและอุปกรณ์ต่อพ่วงของสินค้า
4.
สินค้านั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนดไว้
5.
สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
6.
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน ค่าห่อของขวัญ ค่าหีบห่อพิเศษ ค่าติดตั้ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆไม่สามารถขอคืนได้
ช่องทางการเปลี่ยน-คืนสินค้า
เมื่อสินค้ามีปัญหาลูกค้าต้องทำการติดต่อมาทาง DirectToshop.com โดยอีเมลมาที่ directtoshop@homepro.co.th หรือโทร: 02-831-6000 เมื่อได้รับการยืนยันการเปลี่ยน-คืนสินค้าที่มีปัญหาจาก DirectToshop.com ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาที่ DirectToshop.com เพื่อทำการตรวจสอบตามเงื่อนไข ได้ 3 ช่องทางตามด้านล่างนี้
ส่งเปลี่ยน-คืนสินค้าผ่านทางไปรษณ๊ไทย หรือ ทีเอ็นที เอ็กซ์เพลส มาได้ที่:
1.
ส่งเปลี่ยน-คืนสินค้าผ่านทางไปรษณ๊ไทย หรือ ทีเอ็นที เอ็กซ์เพลส มาได้ที่:
ฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์ ชั้น 4
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา เอกมัย-รามอินทรา
14/12 หมู่ที่ 8 แขวงลาดพร้าว, เขตลาดพร้าว,
กรุงเทพมหานคร, 10230
การรับเปลี่ยน-คืนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ไปดำเนินการเองที่ ไปรษณีย์ไทย หรือ ทีเอ็นที เอ็กซ์เพรส โดยลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าขนส่งก่อน จนกว่าจะตรวจพิสูจน์สภาพสินค้าและเจ้าหน้าที่ DirectToShop.com จะติดต่อลูกค้ากลับไปภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้าเพื่อยืนยันการเปลี่ยน-คืนสินค้าพร้อมคืนค่าขนส่งสินค้าที่ลูกค้าชำระไว้ หากพิสูจน์ว่าไม่เข้าเงื่อนไขการเปลี่ยน-คืน ทางบริษัทฯ จะส่งสินค้าคืนท่านโดยเก็บเงินปลายทาง
2.
ลูกค้าเข้ามาติดต่อด้วยตัวเองทุกสาขาของโฮมโปรฯ (ตามเงื่อนไขการเปลี่ยน-คืนสินค้า) ได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์
3.
คืนโดยส่งโฮมโปรฯ (โฮมโปรฯหรือร้านค้า) ส่งรถรับสินค้าคืนเอง ใช้กรณีที่ส่งสินค้าหรือส่งพร้อมติดตั้งในช่องทางนี้เท่านั้น
เงื่อนไขการจ่ายคืนค่าสินค้าและบริการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและบริการ โดยจะไม่ทำการคืนเป็น เงินสด ทุกกรณี ซึ่งจะดำเนินการคืนค่าสินค้าและบริการโดยวิธีการดังต่อไปนี้:
1.
จ่ายคืนเป็นคูปองใช้แทนเงินสด เพื่อซื้อสินค้าและบริการที่โฮมโปร ภายใน 7 วันหลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืน
2.
จ่ายคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 7-15 วันหลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืน
3.
จ่ายคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิตของลูกค้า ภายใน 15 วันหลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืนและจะมีผลในรอบบัญชีถัดไปของบัตรเครดิต
Home Product Center Plc, All Rights Reserved.